Teamtreehouse 1 tháng

299,000

Teamtreehouse hay là một trường công nghệ trực tuyến cung cấp các khóa học từ sơ cấp đến nâng cao về thiết kế web, phát triển web, phát triển thiết bị di động và phát triển trò chơi. Các khóa học của nó hướng đến những người mới bắt đầu muốn học các kỹ năng lập trình, và giúp bạn thực sự có bước tiến trong sự nghiệp.

Danh mục: