Hướng dẫn tạo tài khoản Canva Pro 1 tháng miễn phí

Hướng dẫn tạo tài khoản Canva Pro 1 tháng miễn phí với Bơ Chicken Store

01. Đi tới website https://www.canva.com/signup và đăng ký bất kỳ một tài khoản với Gmail.com

– Bạn có thể nhập bất kỳ mail nào, họ sẽ không yêu cầu phải xác nhận email, nên cứ thoải mái nhé.

2. Sau đó login vào tài khoản đã đăng ký ở trên tại đường dẫn: https://www.canva.com/q/pro-signup/.

– Chắc chắn rằng các bạn đã login đúng info đăng ký ở trên nha.

3. Mở một tab mới trên trình duyệt, https://www.bestccgen.com/namso-ccgen/

4. Các bạn nhập Bin 527253 and click “Generate Cards.” giống như hình mình đưa

– bạn sẽ nhận được một dãy số với format sau:

12Digits | Expirydate | CVV

5. Vào website Canva và nhập info như trên, và 1 thưởng thức cách sử dụng Canva Pro nhé.

Start your trial

Mình đã test và thành công!